Ngày 22/9, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo, dẫn đầu đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chiều cùng ngày 23/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với Đoàn.

Chủ tịch Shii Kazuo vui mừng được đến thăm Việt Nam, chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thân thiết của Việt Nam.

Ông đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thu được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu mà Đại hội Đảng đã đề ra, trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, hướng tới xây dựng chủ nghĩa xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông Shii Kazuo đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian qua và tin tưởng rằng thông qua nhiều hình thức trao đổi, tiếp xúc, quan hệ hai Đảng sẽ ngày càng được củng cố và phát triển, góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, tiến bộ xã hội trong khu vực và trên thế giới.

Ông cho rằng, chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Nhật Bản thành công sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai Đảng tiến thêm một bước phát triển mới, quan trọng trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng thắng lợi và những bước tiến của Đảng Cộng sản Nhật Bản trong các cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản và Hội đồng thành phố Tokyo vừa qua; nhấn mạnh đây là bước tiến lớn trong lịch sử hơn 90 năm của Đảng Cộng sản Nhật Bản, thể hiện lòng tin của nhân dân Nhật Bản đối với sự nghiệp của Đảng.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng trong nửa thế kỷ qua; chân thành cảm ơn tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu mà Đảng Cộng sản Nhật Bản và nhân dân yêu chuộng hòa bình Nhật Bản dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư đánh giá cao hoạt động giao lưu giữa hai Đảng hiện nay, đặc biệt là các cuộc trao đổi và hội thảo về lý luận; cho rằng đây là hình thức hợp tác thiết thực và hiệu quả trong tình hình mới, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Shii Kazuo nhất trí cho rằng, hai Đảng cần tiếp tục tăng cường hợp tác nhiều mặt, bằng nhiều hình thức phù hợp, nhằm góp phần xây dựng mỗi Đảng vững mạnh, đưa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoàn bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Trước đó, sáng 23/9, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, làm Trưởng Đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản, do Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Shii Kazuo làm Trưởng Đoàn.

Trong bầu không khí đoàn kết và hữu nghị, hai bên đã thông báo khái quát cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên cũng thảo luận về phương hướng và những biện pháp cụ thể, nhằm phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, góp phần tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, tiếp tục duy trì các cuộc trao đổi lý luận giữa hai Đảng, tăng cường trao đổi thông tin về tình hình và hoạt động của mỗi Đảng, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế đa phương các chính đảng.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản đã có cuộc làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai bên đã đi sâu trao đổi về một số vấn đề lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Hai bên nhất trí sẽ tiến hành cuộc trao đổi về lý luận lần thứ 5 giữa hai Đảng trong thời gian tới./.