Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Thanh niên Campuchia trong năm 2009 - 2010 đã được kí trong chuyến thăm Campuchia của đoàn đại biểu cấp cao Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên sẽ trao đổi thông tin, tư liệu và kinh nghiệm trong công tác thanh niên; hàng năm, hai bên sẽ tổ chức các chuyến thăm trao đổi giữa hai nước nhằm nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm công tác thanh niên và cử đoàn tham dự các hoạt động quan trọng của tổ chức thanh niên mỗi nước.

Hai bên cũng thống nhất trình lên lãnh đạo đề xuất việc tổ chức Chương trình "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia" với quy mô toàn quốc và các hoạt động "Gặp gỡ thanh niên cấp tỉnh"; khuyến khích các cấp ở địa phương, nhất là các tỉnh sát đường biên giới chung, hợp tác và phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên một cách thiết thực và hiệu quả.

Trong 5 ngày ở thăm Campuchia từ ngày 27/6 - 1/7,  đoàn đã họp và làm việc với đoàn đại biểu YAC do ông Men Kuon, Ủy viên thường trực Ban chấp hành Trung ương YAC dẫn đầu.

Hai bên thông báo cho nhau về hoạt động tổ chức thanh niên của mỗi nước và trao đổi kinh nghiệm về công tác hành động thanh niên, những hình thức hoạt động chung nhằm tăng cường sự hiểu biết và giao lưu hữu nghị giữa tổ chức thanh niên của hai nước.

Đoàn cũng đã thăm tỉnh Kandal và tỉnh Siem Reap; làm việc với lãnh đạo Hội Thanh niên và có các cuộc giao lưu với thanh niên tại hai địa phương này./.
(TTXVN/Vietnam+)