Tang cuong hop tac trong 4 chu de uu tien ve linh vuc tai chinh hinh anh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trong khuôn khổ Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC (SFOM) chính thức khai mạc tại Khu du lịch cao cấp Emeralda Ninh Bình.

Tham dự Hội nghị có đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)...

Ông Vũ Nhữ Thăng, Chủ tịch SFOM, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Nhữ Thăng cho biết, tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tháng 2, các Thứ trưởng và Phó thống đốc đã thông qua 4 chủ đề ưu tiên của năm 2017, bao gồm Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; tài chính và Bảo hiểm Rủi ro thiên tai; xói mòn cơ sở thuế và Chuyển dịch lợi nhuận; tài chính toàn diện.

Các Thứ trưởng và Phó thống đốc cũng đã thông qua kế hoạch hoạt động cho các chủ đề ưu tiên trong năm 2017.

Hội nghị SFOM lần này sẽ tiếp tục thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong 4 chủ đề ưu tiên, đánh giá tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác và dự kiến các kết quả báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính 21 nền kinh tế thành viên APEC.

"Chúng ta cũng sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế và khu vực, bao gồm IMF, WB, ADB, OECD để đánh giá tình hình kinh tế tài chính toàn cầu và khu vực, thảo luận về các rủi ro, thách thức mà khu vực châu Á​-Thái Bình Dương đang phải đối mặt và dự báo triển vọng của khu vực trong thời gian tới. Hội nghị cũng sẽ rà soát tiến độ triển khai Kế hoạch hành động Cebu," ông Vũ Nhữ Thăng nhấn mạnh.

Theo ông Vũ Nhữ Thăng, Hội nghị SFOM lần này là hội nghị giữa kỳ quan trọng nhằm đánh giá tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác và đề xuất các kết quả báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính, theo đó các phiên thảo luận tại Hội nghị tập trung vào các nội dung chính như sau:

Thứ nhất, Phiên thảo luận về triển vọng kinh tế và tài chính khu vực và toàn cầu: Các quan chức Tài chính Cao cấp APEC phối hợp với các tổ chức quốc tế và khu vực như IMF, WB, ADB, OECD thảo luận về tình hình kinh tế​-tài chính quốc tế và khu vực, đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn thách thức mà khu vực ​châu Á​-Thái Bình Dương đang phải đối mặt và dự báo viễn cảnh khu vực trong thời gian tới.

Thứ hai, Phiên thảo luận về thực hiện Kế hoạch Hành động CEBU: Các đại biểu cập nhật tiến độ triển khai các sáng kiến trong Kế hoạch Hành động CEBU (CAP) và khuyến khích các nền kinh tế thành viên cũng như các tổ chức quốc tế tiếp tục đăng ký triển khai trong thời gian tới.

Thứ ba, Phiên thảo luận về đầu tư dài hạn vào cơ sở hạ tầng​-chia sẻ rủi ro trong các dự án PPP tập trung vào các mục tiêu về chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực và phổ biến các kinh nghiệm tốt về xây dựng ma trận chia sẻ rủi ro và các công cụ hạn chế rủi ro ứng dụng trong các dự án PPP ở các nền kinh tế đang phát triển trong APEC.

Thứ tư, Phiên thảo luận về xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) ​-tiêu chuẩn tối thiểu hướng tới các mục tiêu chính như tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong việc triển khai các hành động BEPS; tổ chức các khóa đào tạo và hội thảo, chia sẻ kiến thức, tăng cường năng lực cho các nền kinh tế thành viên; báo cáo tổng kết tình hình triển khai sửa đổi pháp luật và áp dụng các biện pháp BEPS của các thành viên APEC trong năm 2017.

Thứ năm, Phiên thảo luận về chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai (DRFI) tập trung vào các mục tiêu trọng tâm gồm xây dựng chiến lược hoặc khung chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai cấp quốc gia và cấp địa phương; xây dựng chính sách quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công; xây dựng chính sách phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro thiên tai; phát triển các công cụ phân tích phục vụ công tác hoạch định chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai.

Thứ sáu, Phiên thảo luận về tài chính toàn diện: Phiên họp này là sự tiếp nối và phát triển các nội dung đã được trình bày tại Hội nghị cấp Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tại Nha Trang vào tháng 2/2017.

Theo đó, tại phiên này Việt Nam và các nền kinh tế thành viên tập trung vào các nội dung ưu tiên và cách thức đạt được các mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho khu vực nông nghiệp nông thôn.

Đặc biệt, tại Hội nghị SFOM lần này, thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác với các diễn đàn khác trong APEC đã được các Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh tại Chiến lược Đổi mới Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC (2016), lần đầu tiên các quan chức tài chính sẽ có phiên thảo luận chung với Diễn đàn Sáng kiến Khoa học Đời sống (LSIF) và Nhóm Công tác Y tế (HWG) APEC về đánh giá tác động của sức khỏe cộng đồng tới ngân sách và kinh tế, phiên thảo luận chung với Ủy ban Kinh tế APEC (EC) về các vấn đề tài chính trong chương trình Cải cách cơ cấu và Phát triển cơ sở hạ tầng của APEC.

Đây là những bước đi quan trọng, mở đầu cho các hoạt động hợp tác liên lĩnh vực trong tương lai giữa các quan chức tài chính và các nhóm công tác/diễn đàn khác trong và ngoài APEC.

Kết quả thảo luận tại Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC (SFOM) trong hai ngày 18-19/5 sẽ là cơ sở cho các nội dung báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tháng 10/2017./.
(TTXVN/Vietnam+)