Ngày 13/9, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội thảo kết hợp tập huấn với chủ đề “Tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp ở địa phương khu vực miền Bắc,” hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Liên hiệp nhiệm kỳ 2013-2018.

Tại hội thảo, khoảng 90 đại biểu đại diện Liên hiệp hữu nghị các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đã trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, tìm các giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Liên hiệp ở địa phương, góp phần nâng cao trách nhiệm các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cấp, ngành, tổ chức xã hội trong quá trình chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được của Liên hiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua, góp phần làm thay đổi bức tranh của các tổ chức làm công tác đối ngoại nhân dân ở địa phương về cả số lượng và chất lượng.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề nghị, từ những ý kiến đóng góp của đại diện các liên hiệp địa phương, cần rút ra các bài học kinh nghiệm, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân, nhất là cần đa dạng hóa các hình thức hoạt động, kỹ năng vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tiếp tục góp phần thiết thực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững của đất nước./.