Sáng 20/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp, trao đổi thông tin bảo đảm an ninh-quốc phòng vùng Tây Nguyên.

Trong năm 2012, mặc dù các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tiếp tục có hành động chống phá nhằm thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình,” triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn Tây Nguyên để xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhưng với nhiều nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa bàn, tình hình Tây Nguyên tiếp tục giữ vững, kinh tế-xã hội phát triển, an ninh-quốc phòng ổn định, đời sống nhân dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số tại chỗ có cải thiện đáng kể.

Các tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận đã kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; không để xảy ra bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tại cơ sở từng bước được củng cố vững chắc.

Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu kiện kéo dài, tranh chấp đất đai ảnh hưởng xấu đến an ninh nông thôn ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông và Bình Phước.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020, hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài. Trong đó, cần tập trung tập trung đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà mòn,” cảm hóa, giáo dục số đối tượng liên quan đến hoạt động của tổ chức phản động Phun-rô và tin lành Đêga.

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh cần tiếp tục đưa công tác giao ban, trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động giữa các lực lượng vũ trang trên địa bàn với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đi vào nền nếp, đạt hiệu quả, nhằm chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh, nhất là những vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, như tranh chấp đất đai, lấn chiếm rừng; thực hiện tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn Tây Nguyên và vùng phụ cận.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt Quy định số 96-QĐ/TW ngày 28/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ./.

V.Dũng-B.Định (TTXVN)