Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Dinh thự Thủ tướng ở Thủ đô Tokyo. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 17/9, tại Tokyo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii đến chào Tổng Bí thư.

Ông Kazuo Shii bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thông báo với Tổng Bí thư về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội Nhật Bản và chủ trương, hoạt động của Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Ông Kazuo Shii đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản; khẳng định Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ luôn ủng hộ và góp phần tích cực vào việc tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Ông Kazuo Shii cho rằng những thành quả to lớn mà Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới chứng tỏ đường lối phát triển của Việt Nam là đúng đắn; đánh giá cao đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới của Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nồng nhiệt chúc mừng Đảng Cộng sản Nhật Bản tiếp tục có những bước tiến lớn trên chính trường Nhật Bản trong thời gian qua, tạo nên “Bước tiến thứ ba” trong lịch sử 93 năm của Đảng, qua đó ngày càng nâng cao vị trí, vai trò và ảnh hưởng của Đảng tại Nhật Bản.

Tổng Bí thư cảm ơn sự ủng hộ tích cực và kiên định của Đảng Cộng sản Nhật Bản đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, cũng như những đóng góp quan trọng của Đảng Cộng sản Nhật Bản đối với sự phát triển quan hệ hai nước hiện nay; bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển toàn diện, sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Kazuo Shii đã trao đổi về những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam kiên trì quan điểm giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Ông Kazuo Shii cho rằng các tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực; ủng hộ thực hiện nghiêm túc DOC và tiến tới COC. Ông Kazuo Shii còn đề cập “Sáng kiến hòa bình cho khu vực Đông Bắc Á” của Đảng Cộng sản Nhật Bản, mong muốn Đông Bắc Á cũng có được một hiệp ước thân thiện và hợp tác tương tự như Đông Nam Á.

Ông Kazuo Shii đánh giá cao sự phát triển nhiều mặt trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản trong thời gian qua; cho rằng những hình thức trao đổi, tiếp xúc đa dạng, phong phú giữa hai Đảng, nhất là hoạt động hợp tác trao đổi lý luận có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Nhật Bản, đề nghị hai Đảng tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh hợp tác song phương, trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tăng cường phối hợp hiệu quả trong các diễn đàn khu vực và quốc tế, các hoạt động đa phương chính đảng nhằm đóng góp thiết thực cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới./.