Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 31/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác tôn giáo, công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 với một số tổ chức thành viên của Mặt trận và cơ quan Trung ương liên quan.

Thời gian qua, tình hình hoạt động của tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định, đại đa số chức sắc, chức việc và tín đồ yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Các hoạt động tôn giáo diễn ra sôi động, với nhiều hoạt động tôn giáo thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo tín đồ. Sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, chức sắc, chức việc các tôn giáo như đào tạo, bồi dưỡng chức sắc trong các tôn giáo được chú trọng, mở rộng các loại hình đào tạo.

Việc phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo được thực hiện thường xuyên.

Việc sửa chữa, xây dựng mới cơ sở thờ tự, các hoạt động từ thiện, xã hội, thăm, tặng quà, khám chữa bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… diễn ra thường xuyên. Hoạt động đối ngoại, quan hệ quốc tế được các tôn giáo duy trì.

Công tác phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với một số tổ chức thành viên và các cơ quan Trung ương có liên quan trong công tác tôn giáo đã thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo; chăm lo và giải quyết một số nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo…

Về công tác dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tổ chức nắm tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, thích hợp.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam duy trì báo cáo tình hình các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội phản ánh với Đảng, Nhà nước và Quốc hội; tổ chức khảo sát kết quả việc triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP về chính sách phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Quyết định số 498/QĐ-TTG về giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong công tác dân tộc, tôn giáo, các đại biểu đề nghị thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng ở Trung ương cần tăng cường phối hợp, thống nhất hành động trong chỉ đạo, thực thi trong công tác vận động, tập hợp đồng bào các tôn giáo; thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo, chăm lo và giải quyết một số nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các tổ chức, cá nhân tôn giáo, tăng cường niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị của đất nước.

Đối với công tác dân tộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc qua việc triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm đến giảm nghèo bền vững, giảm nghèo đa chiều giúp người dân thoát khỏi tư tưởng trông chờ, ỷ lại; tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát phản biện và xã hội, tăng cường việc phối hợp, trao đổi thông tin để hoàn thành tốt công tác dân tộc, tôn giáo./.