Chiều 14/6, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền với năm cơ quan báo chí gồm Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Đại biểu nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, chúc mừng các lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016), ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan thông tấn báo chí đối với cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong thời gian qua. Hoạt động phối hợp đó đã giúp Kiểm toán Nhà nước triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Các cơ quan báo chí thông tin chính xác, kịp thời cho bạn đọc, bạn nghe đài và xem truyền hình trong cả nước về hoạt động kiểm toán, kết quả các cuộc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước trong thực thi nhiệm vụ kiểm toán.

Sự phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan báo chí đã góp phần định hướng dư luận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật kiểm toán của các tổ chức, cá nhân trong xã hội cũng như xác định đúng vai trò và vị thế của Kiểm toán Nhà nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được đó, trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán Nhà nước mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, cộng tác nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa của các cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt là Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Đại biểu nhân dân - những cơ quan báo chí đã ký kết các thỏa thuận trong việc phối hợp tuyên truyền và phổ biến thông tin về hoạt động Kiểm toán Nhà nước. Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã được ký kết và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả.

Thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, những năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã đẩy mạnh việc thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác với các cơ quan đơn vị nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động kiểm toán. Một trong những nội dung chiến lược được Kiểm toán Nhà nước chú trọng là tăng cường và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền đối với tổ chức và hoạt động kiểm toán, thực tiễn hoạt động kiểm toán thông qua việc ký thỏa thuận hợp tác với các cơ quan báo chí lớn ở Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đánh giá thông qua việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước và năm cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng trong công tác phổ biến, tuyên truyền đường lối, chính sách kinh tế và pháp luật của Đảng và Nhà nước; nâng cao nhận thức chính trị và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ và nhân dân và bản thân đội ngũ những người làm công tác kiểm toán.

Các tin, bài, phóng sự liên quan tới Kiểm toán Nhà nước đã góp phần truyền tải thông tin về hoạt động kiểm toán một cách nhanh chóng, chính xác nhất, trung thực nhất, giúp các cơ quan, tổ chức và người dân hiểu và đánh giá đúng về hoạt động của Kiểm toán Nhà nước cũng như hoạt động của các kiểm toán viên và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực kiểm toán nói chung và Kiểm toán Nhà nước nói riêng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp thông tin tuyên truyền trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo các cơ quan Báo chí tham gia ký kết thỏa thuận đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phóng viên của các cơ quan báo chí trong việc tiếp cận, khai thác thông tin về các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cần chủ động, cung cấp thông tin sớm để các cơ quan báo chí tuyền truyền có hiệu quả về hoạt động kiểm toán nhà nước; cử các chuyên gia phân tích, đánh giá các kết quả kiểm toán, góp phần định hướng dư luận. Kiểm toán Nhà nước cần đẩy mạnh và tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về kiểm toán cho phóng viên các cơ quan báo chí đã ký kết hợp tác./.