Ngày 23/11, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức báo cáo sơ kết "Dự án phát triển vốn tài liệu cho các thư viện làng xã Việt Nam 2006-2009".
;
Dự án được Hội hỗ trợ Thư viện và Giáo dục (LEAF-VN)-Hoa Kỳ tài trợ với mục đích tăng cường vốn tài liệu cho một số thư viện làng, xã; qua đó giúp các thư viện phát huy được vị trí là trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học và thông tin trong cộng đồng dân cư.

Sau 3 năm triển khai dự án, 10 thư viện cơ sở (2 thư viện xã, 2 thư viện khu phố, 6 thư viện thôn ấp) ở 3 miền Bắc, Trung, Nam đã được bổ sung 9.752 tên sách với 9.752 bản sách mới xuất bản trị giá trên 300 triệu đồng.

Sách gồm các thể loại như khoa học kỹ thuật chuyên ngành, đa ngành ở trình độ phổ thông; sách xã hội, chính trị về Bác Hồ, Đảng, chính sách pháp luật và các hoạt động đoàn thể xã hội; sách văn học, nghệ thuật; sách thiếu nhi và sách tổng hợp.

Ngoài ra, các thư viện còn được bổ sung 3 tên báo là báo Nông nghiệp Việt Nam, Sức khoẻ và đời sống, Văn hóa.

Toàn bộ các thư viện được hưởng dự án đều đã tiếp nhận đủ sách (trung bình mỗi thư viện được tiếp nhận 1.000 bản sách và 3 đầu báo); nghiêm túc thực hiện những quy định cơ bản về đăng ký cá biệt, dán nhãn, đóng dấu và phân loại sơ bộ.

Các thư viện đã sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền giới thiệu sách mới, thu hút bạn đọc như hàng tuần viết tin bài giới thiệu trên hệ thống truyền thanh của xã; tổ chức 100 cộng tác viên ở các đoàn thể tham gia tuyên truyền sách mới; tổ chức kho tự chọn lọc phục vụ bạn đọc.

Nhờ được tăng cường thêm vốn sách mới từ dự án, các thư viện đã nâng số lượng bạn đọc lên cao hơn trước./.

(TTXVN/Vietnam+)