Ngày 26/1, Thủ tướng Chính phủ có công văn về tăng cường triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi.

Theo công văn này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi và công tác quản lý nhà nước về người cao tuổi trong quý 1/2011.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tích cực nghiên cứu xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Người cao tuổi.

Văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi có quy định thủ tục hành chính cần bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho đối tượng người cao tuổi.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức tổng kết Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2005-2010 trên phạm vi toàn quốc và xây dựng Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2011-2015.

Bộ Y tế hướng dẫn và tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng; hướng dẫn việc quản lý phòng và chữa bệnh mãn tính của người cao tuổi, đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phòng bệnh, khám chữa bệnh cho người cao tuổi.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc bố trí ngân sách thực hiện chính sách chăm sóc, phát huy vai trò và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội Người cao tuổi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; kinh phí tặng quà, tổ chức mừng thọ, chức thọ người cao tuổi, kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú và kinh phí thực hiện các chính sách, quy định theo quy định của Luật Người cao tuổi.

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện việc khuyến khích, hỗ trợ, thực hiện chính sách giảm giá vé, giá dịch vụ đối với người cao tuổi khi tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch, thể dục, thể thao; chăm sóc người cao tuổi đồng thời phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã khẩn trương hướng dẫn lập hồ sơ, xét duyệt để người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định từ ngày 1/1/2011; đồng thời lập danh sách người cao tuổi thuộc diện chúc thọ, mừng thọ và tặng quà năm 2011, bảo đảm ngân sách, kinh phí và các điều kiện để tổ chức mừng thọ, chúc thọ và tặng quà người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát, thống kê bổ sung người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ trực tiếp của nhà nước về văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, vui chơi giải trí./.