Chiều 26/12, tại trụ sở của Bộ Thông tin và Truyền thông đã diễn ra lễ ký kết chương trình tăng cường truyền thông trong lĩnh vực môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Đài truyền hình kĩ thuật số VTC.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, nhấn mạnh: “Nhằm giúp hàng triệu người dân Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế nắm bắt, thấu hiểu và thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, quản lí, khai thác, sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường bền vững.”

Theo thứ trưởng Hà, trong nhiều năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn chủ trương chỉ đạo tăng cường phối hợp, hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, trong và ngoài nghành tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức, cơ chế, chính sách về tài nguyên môi trường, nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội.

“Bởi vậy, việc thỏa thuận truyền thông giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC được kí kết và được đưa vào thực hiện, sẽ góp phần quan trọng thực hiện hóa chủ trương này,” thứ trưởng Hà nói.

Cũng trong buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Đỗ Quý Doãn cho rằng: “Trong bối cảnh chung cả nước và quốc tế đang dành những quan tâm đặc biệt đối với thông tin về môi trường, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, việc kí kết thỏa thuận tăng cường phối hợp truyền thông giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan thuộc Bộ với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tuyên truyền sâu rộng thông tin, chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực quản lí tài nguyên và môi trường đến người dân…”

Theo đó, những mảng thông tin về lĩnh vực môi trường sẽ được Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC giao cho các kênh thông tin của Đài thực hiện, đặc biệt là Kênh truyền hình chuyên biệt về lĩnh vực môi trường – VTC14.

“Chuyên biệt hóa là một hướng đi tất yếu trong số các giải pháp truyền thông nhằm tiếp cận hiệu quả hơn với khan giả, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đang đẩy mạnh hướng đi này và việc khai thác, phổ biến thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phát triển bền vững thông qua việc phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ mở ra một cơ hội tốt hơn trong việc thông tin với khan giả của VTC trong thời gian tới,” ông Nguyễn Kim Chung, Phó Giám đốc Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC nhấn mạnh./.

Hùng Võ (Vietnam+)