Chiều 28/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến đã ký chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2020 nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ thực hiện các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phản ánh thường xuyên về phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân các cấp, nhất là ba phong trào nông dân của Hội.

Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc giới thiệu, phản ánh chân dung các gương điển hình về cán bộ, hội viên trên các mặt: sản xuất kinh doanh, vượt khó làm giàu, ý chí dũng cảm trong phong trào bảo vệ an ninh quốc phòng toàn dân…

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tổ chức các diễn đàn để cán bộ, hội viên thảo luận, tranh luận về công tác xây dựng pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống người nông dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Hội Nông dân các nước nhằm tăng thêm nhận thức, tinh thần hội nhập quốc tế cho nông dân, cũng là nội dung quan trọng được hai bên phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

Theo nội dung chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ chuyển tải các thông tin liên quan đến phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân trong các chương trình phát thanh, trên Báo Tiếng nói Việt Nam, Báo điện tử VOV News, Hệ phát thanh có hình VOVTV.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ cung cấp thông tin mang tính chất định hướng cho Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai tuyên truyền; tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tham gia và đưa tin về phong trào nông dân và các hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam…/.