Các cựu thanh niên xung phong thuộc Đại đội 915 thắp hương tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong thuộc Đại đội 915 Bắc Thái. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Qua 4 năm triển khai, Quyết định số 40/2011/QĐ-TT đã được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng chế độ, chính sách, thể hiện sự trị ân của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong các thời kỳ kháng chiến.

Đến nay, 74.295 trường hợp thanh niên xung phong và thân nhân đã được giải quyết chế độ; trong đó có 8.700 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 49.747 người hưởng trợ cấp một lần, 15.848 thân nhân thanh niên xung phong hưởng trợ cấp một lần.

Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện cho các gia đình cựu thành niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn được ưu tiên vay vốn sản xuất. Tuy nhiên, việc triển khai vay vốn giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho thanh niên xung phong từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm chưa được nhiều. Theo báo cáo của 9 tỉnh, thành phố, mới có hơn 560 hộ được vay vốn, với tổng số vốn cho vay hơn 7,1 tỷ đồng, 12 hộ đã thoát nghèo sau khi vay vốn.

Trong quá trình triển khai, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan đã giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh theo đề nghị của các địa phương.

Các cấp Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phát huy vai trò trong phối hợp, xác minh, thẩm tra về hồ sơ và việc chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các quy định về chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong, đảm bảo đúng đối tượng, tiến bộ; qua đó, góp phần tích cực vào việc giải quyết chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Nguyễn Cao Vãng cho biết nhìn chung đông đảo cựu thanh niên xung phong và thân nhân phấn khởi vì đây là quyết định giải quyết chế độ trợ cấp, mang tính động viên, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công trong kháng chiến.

Tuy nhiên, bên những kết quả tích cực đạt được, hiện còn khoảng 25% số đối tượng thanh niên xung phong chưa được giải quyết chế độ, nhiều địa phương còn tình trạng tồn đọng hồ sơ. Số lượng hồ sơ tồn động ở các cơ quan đang thụ lý chưa giải quyết vẫn còn lớn.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ xem xét phối hợp nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý đối tượng thanh niên xung phong theo công nghệ giải pháp mạng thống nhất trên toàn quốc, có tích hợp chung với phần mềm quản lý đối tượng người có công với cách mạng nhằm đảm bảo việc giải quyết chế độ, chính sách không bị trùng lặp, chồng chéo.

Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam kiến nghị các bộ, ngành liên quan kịp thời ban hành văn bản quy định hướng dẫn cụ thể, chi tiết về cách thức, điều kiện cho thanh niên xung phong vay vốn theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.

Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các cấp Hội Cựu Thanh niên xung phong tập trung thực hiện các giải pháp như tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể với Hội Cựu Thanh niên xung phong để rà soát các đối tượng chưa được giải quyết chế độ, chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả việc hướng dẫn kê khai, xét duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong.

Các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chế độ chính sách cho thanh niên xung phong và thân nhân đầy đủ, đúng quy trình xét duyệt hồ sơ và niêm yết công khai, minh bạch kết quả xét duyệt ở cơ sở và khu dân cư, thông báo trên sóng phát thanh ở cơ sở để nhân dân biết, kiểm tra và giám sát.

Các đơn vị chức năng tăng cường tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác giải quyết chính sách người có công ở các cấp; chi trả chế độ trợ cấp cho thanh niên xung phong kịp thời, đúng đối tượng./.