Tang hieu qua phoi hop cong tac giua 4 Van phong TW hinh anh 1 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chiều 9/1, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hộiVăn phòng Chính phủ đã tổ chức gặp mặt cuối năm để rút kinh nghiệm công tác và định hướng trọng tâm trong hoạt động phối hợp năm 2014.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong năm 2014, bốn cơ quan Văn phòng Trung ương đã tổ chức tốt việc phối hợp, xây dựng chương trình công tác, làm việc của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; phối hợp tốt trong việc xây dựng các đề án, báo cáo, giải trình của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo.

Bốn Văn phòng cũng đã tham gia tích cực, có hiệu quả vào việc tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách đối với hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm 2013, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế xã hội Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực trên hầu hết mọi lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát tốt hơn 2012; công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được đẩy mạnh, chính trị xã hội ổn định, vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Phó Thủ tướng cho rằng trong kết quả chung đó của đất nước, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của bốn Văn phòng Trung ương với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất là công tác tham mưu, tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp của bốn Văn phòng trong năm 2013.

Đề cập đến nhưng nhiệm vụ trọng tâm đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định gồm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn trong năm 2013, đảm bảo an sinh xã hội; an ninh, quốc phòng được đảm bảo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mặc dù kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hướng đến tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Điều này đòi hỏi có quyết tâm phấn đấu cao hơn, tích cực hơn nữa của cả hệ thống chính trị, trong đó có bốn Văn phòng Trung ương, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng mong muốn bốn Văn phòng Trung ương tăng cường hơn nữa hiệu quả nghiệp vụ tổng hợp, làm tốt công tác dự báo tình hình, từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng chức năng tham mưu, giúp việc, tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng, ban hành chính sách phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị bốn Văn phòng Trung ương phát huy hơn nữa truyền thống gắn bó, hợp tác tốt đẹp, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, yếu kém, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi gặp mặt, Lãnh đạo các Văn phòng Trung ương khẳng định sự cộng tác chặt chẽ của các đơn vị đã góp phần tham mưu và phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Qua quá trình phối hợp, hoạt động của bốn Văn phòng Trung ương ngày một đổi mới, nâng cao chất lượng../.
Quang Vũ (TTXVN)