Ngày 18/1, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã đi thăm và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách ở quận 3, quận 5, quận 10 và quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Huỳnh Đảm cũng đến thăm và tặng quà gia đình nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt; nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Võ Chí Công; nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và gia đình các cán bộ lão thành cách mạng khác.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, ông Huỳnh Đảm gửi lời thăm hỏi, tặng quà và ghi nhận những đóng góp to lớn cho đất nước của các gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, các cán bộ lão thành cách mạng; khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có công với cách mạng.

Ông Huỳnh Đảm cho biết trong năm 2009, Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Mặt trận các cấp cùng với các ban-ngành tiếp tục thực hiện các chính sách chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với Cách mạng trên tinh thần tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc; thực hiện hai cuộc vận động lớn là “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”. Phấn đấu từ nay đến năm 2012 xóa xong 500.000 căn nhà dột nát cho người nghèo; đảm bảo an sinh xã hội, góp phần kéo giảm và ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Năm 2008, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ 1.500 phần quà thăm hỏi cho người nghèo, người thuộc diện chính sách, cán bộ lão thành cách mạng. Quỹ “Vì người nghèo” cả nước với hơn 600 tỷ đồng đã kịp thời xây 55.000 căn nhà Đại đoàn kết, đảm bảo cho 55.000 hộ nghèo được đón tết trong nhà mới. Gần đây, với Chương trình “Nối vòng tay lớn”, số tiền ủng hộ người nghèo cả nước đã lên tới hơn 2.500 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)