Ngày 16/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khởi động dự án “Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Cần Thơ” giai đoạn 2012- 2016.

Dự án có tổng vốn đầu tư trên 1,4 triệu USD (tương đương 29,5 tỷ đồng) do Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) tài trợ, trong đó vốn ODA không hoàn lại là 1.150.000 USD (tương đương với 24,15 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên bố khởi động, đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu dự án đã đề ra.

Phát biểu khởi động dự án, đại diện Chương trình phát triển Liên hiệp quốc, bà Louise Chamberlain - Giám đốc quốc gia UNDP Việt Nam đánh giá cao công tác cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua, và cùng với việc khởi động Dự án này bà tin tưởng thành phố sẽ sớm trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính công.

Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Nội vụ cho biết thể hiện sự cam kết manh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong công cuộc cải cách hành chính, ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án “Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Cần Thơ” và ba tỉnh thành phố khác của Việt Nam.

Cần Thơ là địa phương thứ ba sau Đà Nẵng và Bắc Giang đã khởi động dự án này.

Tại buổi lễ, đại diện UNDP tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký kết phối hợp thực hiện dự án. /.

Khánh Linh (TTXVN)