Trong nghiên cứu được công bố tại thành phố Johannesburg của Nam Phi ngày 18/1, Liên hợp quốc nhận định tăng trưởng kinh tế của các nước châu Phi hiện nay không đủ để đưa châu lục nghèo nhất thế giới này thoát khỏi đói nghèo và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG).

Theo nghiên cứu mới này, thu nhập bình quân tính theo đầu người của châu Phi có thể tăng cao nhất là 2,7% năm 2011 và 2,8% năm 2012, thấp hơn mức tăng tối thiểu là 3%, ngưỡng để có thể đáp ứng mục tiêu xóa nghèo đói.

Giá hàng hóa tăng, mùa màng tốt hơn, đầu tư lớn hơn vào các dự án năng lượng và đường sắt sẽ thúc đẩy tăng trưởng của châu Phi năm 2011 lên 5% và năm 2012 lên 5,1% từ mức tăng 4,7% năm 2010.

Nhưng với tốc độ tăng dân số hiện nay của châu Phi, mức tăng trên dưới 5% của nền kinh tế không thể đáp ứng MDG giảm 50% số người sống nghèo khổ cho đến năm 2015. Tỷ lệ thất nghiệp và bán thất nghiệp cao và việc làm luôn dễ bị tổn thương, cùng với nạn thiếu dinh dưỡng ngày càng lan rộng sẽ luôn ám ảnh châu lục Đen trong tương lai gần.

Liên hợp quốc dự báo với tốc độ giảm đói nghèo từ 58% dân số năm 1990 xuống 51% dân số năm 2005, cho đến năm 2015, châu lục Đen chỉ giảm được cao nhất 29% số người đói nghèo.

Nghiên cứu của Liên hợp quốc nhấn mạnh trong 53 nước châu Phi, chỉ có rất ít nước có tăng trưởng kinh tế khả quan trong năm 2011. Ghana, nước bắt đầu sản xuất dầu năm 2011 sẽ có tốc độ tăng trưởng 15% năm 2011 và 8% năm 2012.

Trong khi đó, Ethiopia với tốc độ tăng trưởng 9,4% và Tanzania với tốc độ tăng trưởng 6,5% trong năm 2011được coi là những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn nhất châu Phi./.