Tang truong gan 19%, Prudential bao doanh thu hon 19.000 ty dong hinh anh 1Prudential Việt Nam có tổng doanh thu đạt 19.019 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2018. (Ảnh: Prudential)

Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu đạt 19.019 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Mức doanh thu này theo Prudential Việt Nam tăng 18,7% so với năm 2017. Doanh thu phí mới trong năm theo tính toán đạt 4.480 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2017.

[Prudential và WWF bắt tay "Vì một cộng đồng không rác thải nhựa"]

Qua đó, lợi nhuận trước thuế của Prudential Việt Nam năm 2018 là hơn 1.382 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 554 tỷ đồng trong năm trước đó.

Theo báo cáo, tới cuối năm 2018, tổng giá trị tài sản của công ty đạt 90.024 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cuối năm 2017.

Tới cuối năm 2018, Prudential Việt Nam đã đầu tư vào trái phiếu với tổng giá trị 62.667 tỷ đồng.

Đại diện Prudential Việt Nam cho biết, năm 2019 đánh dấu 20 năm đơn vị này phát triển tại Việt Nam. Phía công ty cũng công bố khẩu hiệu mới của Prudential là “Lắng nghe. Thấu hiểu. Hành động.” Điều này theo Prudential thể hiện khẳng định cam kết ưu tiên khách hàng của công ty./.

Xuân Dũng (Vietnam+)