Ảnh minh họa. (Nguồn: Bảo Việt)

Tập đoàn Bảo Việt vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh quý 1 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 5.547 tỷ đồng, tăng trưởng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo kết quả trên, lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt được tính toán ở mức 387 tỷ đồng, hoàn thành 32,5% kế hoạch cả năm.

Thống kê của phía Bảo Việt cho thấy, hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục gia tăng tỷ trọng so với cùng kỳ năm 2015, đóng góp tỷ trọng 79,4% trong tổng doanh thu, đạt 4.404 tỷ đồng. Kế đến là hoạt động tài chính chiếm tỷ trọng 19,1%, đóng góp 1.062 tỷ đồng vào tổng doanh thu hợp nhất quý 1.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2016 của Tập đoàn Bảo Việt được cho biết đạt 62.751 tỷ đồng.

Cho rằng đây là những tốc độ tăng trưởng tốt, lãnh đạo Bảo Việt nhận định, riêng lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đang có sự bứt phá.

Theo số liệu thống kê, thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ là 28,9% (đạt 2.722 tỷ đồng), thị phần doanh thu khai thác mới là 20,6% (đạt 688 tỷ đồng). Các mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015 của tổng doanh thu phí bảo hiểm và doanh thu khai thác lần lượt là 30% và 44,2%.

Cũng trong báo cáo vừa phát đi, phía Bảo Việt cho hay đã xây dựng chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu đạt khoảng 80.000-85.000 tỷ đồng tổng tài sản hợp nhất vào năm 2020.

Cũng tới năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất theo kế hoạch của đơn vị này là khoảng 33.000-35.000 tỷ đồng./.