Đăng kiểm viên kiểm định hệ thống gầm phương tiện. (Nguồn: TTXVN)

Thời gian qua, ngành đăng kiểm đã xử lý hàng trăm các đăng kiểm viên và trung tâm đăng kiểm để xảy ra vấn đề tiêu cực, bước đầu thu được những kết quả tích cực góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đăng kiểm.

Ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết Cục Đăng kiểm Việt Nam, với tư cách là cơ quan thay mặt Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải.

Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải năm 2014 công tác này được thực hiện một cách quyết liệt hơn, có nhiều giải pháp đồng bộ hơn.

Không chỉ Cục Đăng kiểm Việt Nam mà tất cả các tổ chức xã hội, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, sở giao thông vận tải, các lực lượng khác như công an, các cơ quan truyền thông .... đã được Thủ tướng giao nhiệm vụ đều phải tham gia vào công tác nâng cao chất lượng cũng như phòng chống tiêu cực trong lĩnh vực này.

Với việc thực hiện Chỉ thị 08 từ đầu năm 2014 đến nay, kết quả đạt được rất khá khả quan. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thay đổi công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức các cuộc họp, triển khai các nội dung đến tất cả cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn hệ thống về thực hiện các nội dung của Chỉ thị 08 cũng như các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến công tác nâng cao chất lượng. Đồng thời, trong công tác chỉ đạo đã giao cho các Phó Cục trưởng tập trung rà soát quy trình, quy phạm, sửa đổi các quy phạm chưa phù hợp, nhất là vấn đề kiếm soát tải trọng, chống tiêu cực cũng như tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cục Đăng Kiểm Việt Nam cũng tăng cường xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm liên quan đến công tác đăng kiểm. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đăng kiểm ở các lĩnh vực khác nhau như đăng kiểm đường thủy, đường bộ và quan trọng nữa là tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh doanh nghiệp.

Một vấn đề rất quan trọng nữa đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện phương châm ứng xử giao tiếp trong lĩnh vực đăng kiểm, đổi mới hoàn toàn công tác đào tạo, cải cách hành chính. Trong tháng 5 vừa qua, Cục đăng kiểm Việt Nam đã triển khai dịch vụ công trực tuyến một cửa mức độ 4 – mức độ cao nhất.

Qua thời gian theo dõi, kết quả cho thấy việc triển khai dịch vụ này đã giảm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp, giảm việc tiếp xúc với doanh nghiệp từ khâu tiếp nhận đến khâu gửi trả kết quả, trả phí. Chính vì vậy, giảm thiểu được các thủ tục phiền hà, tránh nguy cơ cán bộ, công chức tiếp xúc với dân có thể có cơ hội gây nhũng nhiễu, tiêu cực.

Về công tác kiểm soát, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thành lập một bộ phận kiểm tra chuyên trách độc lập do một Phó Cục trưởng phụ trách, có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện những hành vi, vụ việc không đúng theo các quy định trong hoạt động đăng kiểm. Cục cũng đã yêu cầu kiểm soát nội bộ, tổ chức kiểm tra chéo giữa các bộ phận, phúc tra các kết quả đăng kiểm và xử lý các vi phạm trong hoạt động đăng kiểm.

Về giám sát từ các trang thiết bị, Cục Đăng kiểm đã hoàn thành trang bị hệ thống camera giám sát toàn bộ hoạt động tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và kết quả được truyền về Trung tâm tích hợp, đặt tại Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tuy nhiên, hệ thống camera này vẫn chỉ là các biện pháp phụ trợ cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

Ngoài hoạt động của Tổ chuyên trách độc lập, các phòng chuyên môn của Cục cũng thực hiện các đợt kiểm tra đột xuất trung tâm đăng kiểm, kiên quyết xử lý các vi phạm.

Thời gian tới, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ xử lý người đứng đầu các Trung tâm đăng kiểm để xảy ra tiêu cực theo hướng nặng hơn, qua đó tăng trách nhiệm kiểm soát, giám sát ngay tại các cơ sở đăng kiểm.

Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ phối hợp với Công đoàn ngành giao thông, công đoàn Cục để tìm hiểu đời sống, tâm tư nguyện vọng của anh em cán bộ ngành đăng kiểm để từ đó có những đề xuất phù hợp đảm bảo đời sống cho anh em yên tâm công tác, qua đó cũng góp phần chống tiêu cực.

Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ký kết tăng cường hợp tác với các đơn vị liên quan, đặc biệt là các đơn vị của Bộ Công an, các sở giao thông vận tải địa phương để đẩy mạnh công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm soát hậu kiểm cũng như kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật trong an toàn giao thông...

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng tăng cường phổ biến tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, nhiệm vụ trách nhiệm của các bên liên quan trong lĩnh vực đăng kiểm cho người dân và doanh nghiệp. Qua trang web của Cục Đăng kiểm, toàn xã hội, ai cũng có thể kiểm soát được hoạt động của ngành đăng kiểm bởi mọi thông tin đều được đưa lên trang web một cách đầy đủ và kịp thời.

Bên cạnh đó, Cục đã chỉ đạo tất cả các bộ phận thành lập đường dây nóng, email, số điện thoại của lãnh đạo Cục để giải quyết được nhiều yêu cầu, thắc mắc của người dân và doanh nghiệp và đều được xem xét xử lý.

Tính từ năm 2014 đến nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kỷ luật 103 cán bộ (bao gồm cả lãnh đạo và đăng kiểm viên), dừng hoạt động ba Trung tâm đăng kiểm (8601S - Bình Thuận, 6004D - Đồng Nai, 6103D - Bình Dương) và dây chuyền kiểm định (tại các đơn vị 2907D - Hà Nội, 3603D - Thanh Hóa và 6103D - Bình Dương).

Cục đã đóng cửa hàng loạt trung tâm, đình chỉ vô thời hạn nhiều trung tâm, lãnh đạo trung tâm, các đăng kiểm viên nhiều nơi trên cả nước vi phạm trong quá trình hoạt động nghiệp vụ./.