Ngày 23/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác tư pháp 6 tháng đầu năm nay tại 7 điểm cầu là Hà Nội, Yên Bái, Quảng Bình, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Tại hội nghị này, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2009, trong đó chú trọng tới công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp; quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp như tình hình triển khai xây dựng Chiến lược phát triển đội ngũ luật sư.

Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương; thành lập và hoạt động của các Văn phòng công chứng; chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, bất động sản từ Ủy ban Nhân dân sang cho các tổ chức công chứng, cũng được các đại biểu thảo luận.

Theo Bộ Tư pháp, những tháng còn lại của năm nay ngành sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Toàn ngành triển khai Luật Thi hành án dân sự; tập hợp các vướng mắc của địa phương để hướng dẫn, tháo gỡ trong quá trình áp dụng Luật; hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về cơ cấu tổ chức, cán bộ của cơ quan Thi hành án dân sự sau khi được Chính phủ ban hành.

Các địa phương tập trung giải quyết việc thi hành án dân sự tồn đọng, hạn chế phát sinh tồn đọng mới, giảm ít nhất từ 10 - 15% số việc thi hành án dân sự tồn đọng; phấn đấu thi hành xong hoàn toàn đạt 75% về việc và 55% về tiền trong số việc có điều kiện thi hành; thực hiện đồng bộ các giải pháp, thực sự tạo chuyển biến cơ bản trên địa bàn Hà Nội, nâng cao hiệu quả thi hành án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh....

Từ đầu năm đến nay, ngành Tư pháp đã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn so với năm ngoái, tạo được bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật, nhất là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.

Kết quả thi hành án 6 tháng đầu năm nay tăng so với cùng kỳ năm ngoái với tổng số việc thụ lý gần là 472.990 việc; số việc phải thi hành gần  465.910 việc; số việc có điều kiện thi hành hơn 279.460 việc, chiếm 60% tổng số việc phải thi hành. Các cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong hoàn toàn 128.450 việc/279.455 việc, tăng gần  5% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm ngoái./.