Chiều 25/12, tiếp Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam dẫn đầu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ủng hộ và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tạo mọi điều kiện để các tôn giáo hoạt động tốt đẹp trong khuôn khổ pháp luật.

Chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2012-2017, Thủ tướng cho rằng thành công của Đại hội thể hiện sự đoàn kết của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam cũng như thể hiện sự đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ hết sức ủng hộ việc Đại hội thông qua Hiến chương thể hiện rõ phương châm Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước ngày nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam; tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đề cập một số kết quả chính của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2012-2017 vừa thành công tốt đẹp, Hòa thượng Thích Chơn Thiện cảm ơn tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và đối với các tăng ni, phật tử cả nước nói chung; khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc, vì đạo pháp, vì dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội./.

Thiện Thuật (TTXVN)