Hành lễ trong Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 6/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 4/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành ở khu vực Tây Nguyên, Bình Phước và một số tỉnh Duyên hải miền Trung.

Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên, Bình Phước và một số tỉnh Duyên hải miền Trung có 306 chi hội, hội nhánh Tin lành được công nhận và 1.382 điểm nhóm được cấp đăng ký.

Các tỉnh Đắk Nông, Quảng Trị, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Phước đã cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo theo điểm nhóm Tin lành đạt từ 82-100%.

Các tỉnh đã giao lại cơ sở thờ tự cũ cũng như giải quyết đất xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa gần 150 cơ sở thờ tự Tin lành; công nhận, phong chức, phục chức cho hàng trăm chức sắc và tạo điều kiện cho hàng ngàn trường hợp đi học cử nhân Thần học tại Viện Thánh kinh thần học, tham gia các khóa bồi dưỡng thần học.

Các tổ chức Tin lành mở các lớp giáo lý tại địa phương cho trên 2.000 nhân sự tại các chi hội, điểm nhóm Tin lành. Công tác bình thường hóa hoạt động của đạo Tin lành còn được mở rộng đến các tổ chức Tin lành ngoài Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam).

Năm tỉnh Tây Nguyên đã công nhận 11 Hội thánh cơ sở 6 hội thánh của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, 1 Hội thánh của Tổng hội Báptít Việt Nam, 3 Hội thánh của Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam...

Hằng năm, các cơ quan chức năng của các tỉnh Tây Nguyên, Bình Phước và một số tỉnh Duyên hải miền Trung đã tổ chức trên 500 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho khoảng 250.000 chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Tin lành và cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Thông qua công tác tuyên truyền, đa số chức sắc, chức việc đạo Tin lành ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, mối quan hệ giữa các hội thánh với chính quyền, mặt trận các cấp.

Nhiều chức sắc, chức việc và tín đồ tham gia Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị, xã hội; đã có hơn 760 quần chúng ưu tú theo đạo Tin lành ở khu vực Tây Nguyên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị đánh giá, hoạt động của đạo Tin lành tại các tỉnh Tây Nguyên, Bình Phước và một số tỉnh Duyên hải miền Trung hiện nay đã đi vào ổn định, lành mạnh và thuần túy, đoàn kết giữa người theo đạo và người không theo đạo, giữa các dân tộc, giữa chính quyền với tổ chức, chức sắc đạo Tin lành được củng cố và phát triển.

Nhiều mục sư, điểm nhóm, chi hội Tin lành tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển sản xuất, giảm đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa…

Trong thời gian tới, các tỉnh Tây Nguyên, Bình Phước và một số tỉnh Duyên hải miền Trung tiếp tục quán triệt sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đạo Tin lành theo tinh thần Kết luận số 58 ngày 3/11/2009 và Kết luận số 101 ngày 3/9/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) coi việc giải quyết vấn đề đạo Tin lành không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà là công tác cơ bản, lâu dài của cả hệ thống chính trị gắn với sự ổn định an ninh chính trị của khu vực và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, tạo sự ổn định chính trị, xã hội vững chắc./.