Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ thị xã Thuận An, Bình Dương. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Ngày 16/6, Đảng bộ thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Bình Dương đầu tiên tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm rút kinh nghiệm, triển khai Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thành phố.

Tại Đại hội, Đảng bộ thị xã Thuận An xác định mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới là khai thác lợi thế địa bàn nằm trong vùng động lực phát triển, nơi giao thoa giữa hai trung tâm lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và đô thị Bình Dương để huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật-xã hội theo hướng phát triển đô thị, tạo nền tảng để thị xã Thuận An trở thành trung tâm dịch vụ đô thị sau năm 2020; chú trọng đầu tư phát triển đồng bộ nông nghiệp đô thị, giữ vững diện tích vườn cây ăn trái; gắn phát triển kinh tế với quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân và các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất; phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2017.

Với mục tiêu trên, Đại hội đã đề ra 12 nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2015-2020: phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 23% năm; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 1,5%/năm; tổng thu ngân sách địa phương tăng 9%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 99.600 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản 2.500 tỷ đồng; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 85%; tỷ lệ tăng dân số 3% và giảm hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Mai Thế Trung đánh giá cao những kết quả Đảng bộ thị xã Thuận An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; trong đó, tốc độ phát triển kinh tế của Thuận An duy trì ở mức khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người 74 triệu đồng/năm góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thị xã đã huy động khá tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển, các công trình chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, hệ thống giao thông công cộng phát triển khá, phục vụ có hiệu quả cho sản xuất và đời sống; văn hóa-xã hội có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới của tỉnh giảm đáng kể; hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Thuận An lần XI nhiệm kỳ 2015-2020, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư./.