Động thổ xây dựng trang trại chăn nuôi lợn kỹ thuật cao của Masan tại Nghệ An. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngày 24/4, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã: MSN), đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Theo đó, Ban điều hành Masan cho hay, sẽ tiếp tục không chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.

Riêng đối với cổ tức năm 2018, sẽ tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch MSN cho biết, MSN đặt kế hoạch kinh doanh năm 2018 với mục tiêu tăng trưởng hơn 20%, doanh thu thuần đạt từ 45.000-47.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông của công ty dự tính đạt 3.400-4.000 tỷ đồng. Nếu loại bỏ tác động của khoản lợi nhuận bất thường xảy ra một lần thì lợi nhuận sẽ tăng hơn 50%.

Ông Nguyễn Đăng Quang cho biết, MSN vẫn gia tăng thị phần, kỳ vọng khoản đầu tư này sẽ mang lại giá trị dài hạn hơn là các khoản tiết kiệm chỉ có giá trị ngắn hạn. 

Cũng với niềm tin này đã giúp thị phần thức ăn chăn nuôi cho lợn ngoài trại gia công đã tăng từ 30-35% trong thời gian qua.

Dự kiến, trong quý 4/2018, MSN sẽ hiện thực mảng kinh doanh, xây dựng thương hiệu thịt sạch và độc đáo để phục vụ người tiêu dùng.

Để triển khai mục tiêu này, MSN đã đưa trang trại chăn nuôi lợn kỹ thuật cao tại tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động; khởi công tổ hợp chế biến thịt tại tỉnh Hà Nam vào tháng 2/2018 vừa qua.

Riêng đối với lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, tăng trưởng có thể bị ảnh hưởng bởi việc phát triển những sản phẩm mới và thành công của việc đưa ra các phát kiến mới vào sản phẩm. Do đó, lợi nhuận cả năm có thể được cải thiện khi Masan hoàn thành việc trả các khoản nợ có lãi suất cao và tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm nay, MSN cũng đưa ra kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến trong quý 4/2018, với lượng phát hành tối đa 0,5% vốn điều lệ công ty và giá là 10.000 đồng/cổ phần. Hoạt động này, được kỳ vọng tạo động lực cho người lao động, mang lại giá trị và sự phát triển cho doanh nghiệp.

[Công ty cổ phần Tập đoàn Masan chia cổ tức bằng tiền mặt 11%]

Cùng với đó, MSN cũng trình cổ đông kế hoạch bán khoảng 110 triệu cổ phiếu quỹ (chiếm khoảng 10% vốn điều lệ công ty), giá bán sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định pháp luật.

Trước đó, MSN đã mua lượng cổ phiếu quỹ này với giá 58.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị khoảng 6.380 tỷ đồng.

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của MSN cho thấy, kết quả kinh doanh quý 1 năm 2018 có doanh thu thuần ổn định ở mức 8.274 tỷ đồng ổn định so với cùng kỳ năm trước, dù khủng hoảng giá lợn ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Masan Nutri-Science giảm sâu.

Lợi nhuận thuần cho cổ đông đạt 816 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước; còn biên lợi nhuận tăng lên 9,8% từ mức 2,8% của cùng kỳ năm trước.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của MSN, cổ đông đã thông qua 18 vấn đề; trong đó, có chiến lược phát triển 5 năm tới là sẽ xem xét mở rộng thêm một số ngành có nhu cầu lớn và tiềm năng tăng trưởng cao.

Đặc biệt, cổ đông cũng đã thông qua tờ trình và chấp thuận cho ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt nam (Techcombank) thôi chức Phó Chủ tịch MSN theo nguyện vọng cá nhân./.