Tập đoàn nổi tiếng FriendFinder Networks Inc. của Mỹ sở hữu tạp chí khiêu dâm Penthouse và một loạt trang mạng "dành cho người lớn" ngày 17/9 đã tuyên bố phá sản với khoản thua lỗ lên tới hơn 10 triệu USD.

Trong năm tài chính kết thúc ngày 30/7/2013, doanh thu của tập đoàn này đạt mức hơn 293 triệu USD. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay, FriendFinder không hề có lợi nhuận.

Ngoài FriendFinder Networks Inc. còn có 39 công ty con cũng tuyên bố đóng cửa. Trong đó, tài sản chung của tập đoàn ước tính khoảng từ 1-10 triệu USD, trong khi các khoản nợ của FriendFinder Networks Inc. đạt mức gần 1 tỷ USD. Chỉ tính riêng quý 2/2013, chủ sở hữu tạp chí Penthouse đã thua lỗ 10,3 triệu USD.

FriendFinder cho biết công ty đã thỏa thuận được với một số chủ nợ về vấn đề tái cơ cấu các khoản nợ và hy vọng tòa án sẽ giúp công ty đạt được thỏa thuận với các chủ nợ còn lại.

Penthouse là tạp chí khiêu dâm của Mỹ dành cho đàn ông. Đây được xem là một trong những tờ báo nổi tiếng nhất thế giới do Bob Guccione sáng lập năm 1965 và bốn năm sau đó tạp chí đã trở thành đối thủ cạnh tranh chính của Playboy. Penthouse đạt tới đỉnh cao của sự nổi tiếng vào năm 1984. Ngoài được xuất bản tại Mỹ, Penthouse còn được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trên thế giới./.

An Nhân (Vietnam+)