Ngày 21/8, tại thành phố Cần Thơ, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng khu vực phía Nam cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tham gia lớp tập huấn, 80 học viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực phía Nam được học tập các chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

Giới thiệu tổng quan về Đảng và công tác xây dựng Đảng với các nội dung như trong Đại hội XII của Đảng đã xác định, báo cáo viên còn đề cập những quan điểm, một số vấn đề mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin; kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền...

Trong hai ngày diễn ra tập huấn (từ 21 đến 22/8), bên cạnh phần lý luận về công tác xây dựng Đảng, học viên còn đi tìm hiểu thực tế tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay cũng được giới thiệu trong chương trình, giúp học viên có cách nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức, cập nhật những quan điểm mới, những công việc cần quan tâm đối với các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên về công tác xây dựng Đảng.

Trên cơ sở đó, lớp tập huấn góp phần giúp các học viên làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

[Nâng cao kỹ năng trong thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng]

Lớp tập huấn là cơ hội tốt cho các nhà báo củng cố kiến thức để có nhiều bài viết hay, đúng, hấp dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đây còn là dịp để các cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng Đảng, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí giao lưu, trao đổi, hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo hy vọng lớp tập huấn sẽ giúp lãnh đạo các cơ quan báo chí hiểu rõ trách nhiệm của mình về công tác xây dựng Đảng; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng cho các phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng cũng mong muốn sau khi tham gia lớp tập huấn, các phóng viên sẽ có nhiều tác phẩm báo chí hay viết về đề tài xây dựng Đảng, cũng như hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc “Búa liềm vàng” nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)./.

Hồng Giang (TTXVN/Vietnam+)