Công nhân Công ty Điện lực Lai Châu lắp đặt thiết bị điện cho bà con dân tộc Thái ở huyện Nậm Nhùn. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Ngày 6/8, tại huyện biên giới Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ mừng công hoàn thành mục tiêu cấp điện lưới quốc gia cho 100% số xã trong tỉnh.

Ông Cao Ngọc Lạc, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu, cho biết việc hoàn thành mục tiêu cấp điện lưới Quốc gia cho 100% số xã ở Lai Châu trước 6 tháng so với kế hoạch có ý nghĩa xã hội rất lớn, mang lại hiệu quả thiết thực cho các địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Thời gian tới, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ tiếp tục triển khai các chương trình điện khí hóa nông thôn, trong đó tiếp tục kế hoạch đầu tư Dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện ở tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2013-2016 và các giai đoạn tiếp theo); Dự án mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa tỉnh Lai Châu giai đoạn 3 - sử dụng vốn dư ADB3.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2018, 100% thôn bản trên địa bàn ​tỉnh có điện, đến năm 2020, hầu hết số hộ dân được sử dụng điện.

Tính đến nay, toàn tỉnh Lai Châu đã có gần 1.600km đường dây trung thế; hơn 1.290km đường dây hạ thế; 682 trạm biến áp với hơn 77.000 khách hàng sử dụng điện; 100% số xã và 85% số hộ dân trong tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia.

Dự kiến, đến năm 2020, hầu hết các hộ dân trong tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc góp phần sớm hoàn thành tốc độ dự án đưa điện lưới quốc gia đến tất cả các xã trên địa bàn Lai Châu./.