Bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, các tỉnh Tây Nguyên đang tập trung thi công 6 công trình thủy lợi lớn, mỗi công trình có khả năng tưới nước cho từ 2.000-14.000ha lúa nước và các loại cây trồng khác.

Trong số này, ba công trình đã hoàn thiện công trình đầu mối và đào đắp được một số kênh mương, đã đưa vào khai thác một phần để tưới cho lúa và các loại cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế tương đối tốt.

Các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình kênh chính, kênh nhánh của Công trình thủy lợi Đăk Long thượng tại huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) và Công trình thủy lợi Ia M’lá tại huyện Krông Pa (Gia Lai) để chuẩn bị bàn giao trong quý 1/2011, phục vụ tưới nước cho lúa đông xuân, hoa màu và cây công nghiệp.

Ngay sau khi chặn dòng hợp phần Plêi Pai của công trình thủy lợi Ia Mơ tại huyện Chư Prông (Gia Lai), các đơn vị thi công đã tổ chức 9 dây chuyền thi công với nhiều phương tiện cơ giới tham gia đào, xúc, vận chuyển vật liệu, san đầm mặt đập và đào kênh mương. Với tinh thần làm việc rất khẩn trương, các đơn vị thi công đắp đập đạt cao trình 211m và bắt đầu tích nước.

Hiện nay, các đơn vị xây dựng đang tập trung thi công đường nội bộ, lắp đặt xong đường điện và khẩn trương hoàn thành các công trình phụ trợ; làm công tác chuẩn bị để vào giữa quý 4/2011 khởi công Hồ Krông Păk thượng phục vụ tưới nước cho 14.000ha lúa của huyện Krông Păk và Ea Kar (Đăk Lăk).

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cũng đang lập dự án xây dựng Công trình thủy lợi A Thun tại huyện Kon Chro phục vụ tưới nước cho trên 10.000 lúa và hoa màu của hai huyện miền núi Kon Chro và Azun Pa (Gia Lai).

Đắk Lắk được Nhà nước đầu tư xây dựng thủy lợi Ea Súp thượng tưới cho 9.455ha lúa của huyện Ea Súp, thủy lợi Krông Buk hạ tưới cho 11.800ha lúa của huyện Krông Păk và Ea Kar.

Sau khi hoàn thành công trình đầu mối, đào xong hệ thống kênh chính Đông và bàn giao các gói thầu xây dựng tuyến kênh chính Tây công trình thủy lợi Ea Súp thượng, địa phương tận dụng nguồn nước tưới cho gần 5.000ha lúa và một số diện tích hoa màu.

Tranh thủ thời gian mùa khô, các đơn vị xây dựng tập trung phương tiện cơ giới tham gia thi công 5 gói thầu còn lại của tuyến kênh chính Tây và 12 gói thầu kênh N1 của công trình thủy lợi này. Với tinh thần làm việc khẩn trương, các đơn vị phấn đấu đến cuối năm 2011 sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống kênh mương, giao địa phương quản lý.

Đối với thủy lợi Krông Buk hạ vừa mới chặn dòng đập chính, các đơn vị đã tập trung hàng trăm phương tiện cơ giới để thi công 3 ca máy liên tục trong ngày.

Các đơn vị thi công phấn đấu đến 30/5 là thời gian mưa nhiều, sẽ hoàn thành đập chính với khối lượng đào đắp gần 770.000m3 đất đá, đạt cao trình 486m với chất lượng bảo đảm, công trình vượt lũ đúng tiến độ./.