Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao quyết định bổ nhiệm phụ trách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ông Trương Văn Hùng. (Ảnh: Lê Hoảnh/TTXVN)

Ngày 28/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh công bố Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện thí điểm hợp nhất và thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian thực hiện thí điểm từ 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân,Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của 3 văn phòng trước khi hợp nhất (gồm Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân) theo quy định của pháp luật.

[Quảng Ninh: Chuyển giao Văn phòng Đoàn Đại biểu QH tỉnh về UBND]

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh gồm 6 người. Ông Trương Văn Hùng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh được bổ nhiệm phụ trách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh và 5 Phó Văn phòng (trước đây là Phó Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng cho biết, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh được thành lập trên cơ sở "4 không" là: Không thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; không tăng thêm biên chế; không tăng thêm kinh phí hoạt động và công việc không được chậm trễ, không giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức chung lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.