Ngày 26/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân chủ trì cuộc họp và thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên từ 34.173ha xuống còn 16.896ha bao gồm toàn bộ xã Tân Lập; trong đó có 400ha là khu lõi của khu đô thị.

Phương án này sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ông Kiều Công Minh, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Tây Ninh cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát được Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập tháng 9/2003, với tổng diện tích 34.173 ha, bao gồm 2 xã Tân lập và Tân Bình, huyện Tân Biên.

Trong quá trình triển khai đã gặp nhiều vướng mắc do diện tích quy hoạch quá lớn, lại có nhiều khu vực chồng lấn với đất vành đai biên giới, đất rừng đặc dụng Chàng Riệc và khu di tích lịch sử Trung ương cục miền Nam; nguồn kinh phí từ ngân sách không đủ để triển khai các nhiệm vụ trong quy hoạch.

Kể từ khi thành lập đến nay, Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát chỉ có 6 dự án đầu tư trong nước đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký 158,5 tỷ đồng, sử dụng 17,46 ha đất.

Trong các dự án kinh doanh kho bãi, chợ đường biên, dịch vụ tổng hợp cửa khẩu, bãi đậu xe, thương mại quốc tế, kho ngoại quan… do không giải phóng được mặt bằng (vì nằm trong khu vực chồng lấn ranh đất rừng hoặc đất vành đai biên giới), nên đến nay chỉ có 1 dự án (4,7ha) là bãi đậu xe của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đồng Phước Tây Ninh triển khai đi vào hoạt động, số dự án còn lại vẫn chưa được triển khai.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế Tây Ninh, việc điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, trên nguyên tắc là loại bỏ số diện tích đất vành đai biên giới, đất rừng lịch sử trước đây bị quy hoạch chồng lấn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng và kêu gọi các nhà đầu tư triển khai dự án./.