Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh vừa quyết định tạm đình chỉ hoạt động Nhà máy chế biến tinh bột sắn Nguyễn Văn Phát (do ông Nguyễn Văn Phát làm chủ) tại ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh.

Đoàn thanh tra đề nghị chủ nhà máy khắc phục ô nhiễm môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn về môi trường.

Năm 2008, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Nguyễn Văn Phát đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 34 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, không những chưa chấp hành hình thức xử phạt, nhà máy lại tiếp tục xả nước thải trực tiếp xuống Suối Dầm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nguồn nước và khu dân cư. Bên cạnh đó, nhà máy còn khoan, sử dụng 7 giếng nước ngầm có đường kính 60mm/giếng để sản xuất, nhưng không có giấy phép theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Tây Ninh đã đóng cửa trên 10 nhà máy và cơ sở chế biến tinh bột sắn do không xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, xả nước thải ra môi trường xung quanh, gây ô nhiễm nguồn nước và khu dân cư./.