Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Sở Kế hoạch-Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh tiến hành rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đăng ký đầu tư tại các khu kinh tế, cửa khẩu, qua đó đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời thu hồi những dự án không có khả năng triển khai hoặc chậm triển khai theo thời gian quy định.

Theo kết quả rà soát sơ bộ của Ban Quản lý khu kinh tế Tây Ninh, toàn khu (bao gồm Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, Khu Công nghiệp Trảng Bàng và Khu chế xuất Linh Trung 3) có 56 dự án với tổng số quỹ đất đăng ký gần 1.500ha chậm triển khai theo quy định, trong đó Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có 24 dự án, Xa Mát có 13 dự án, các khu công nghiệp, khu chế xuất (Trảng Bàng) 19 dự án.

Tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có bảy dự án đầu tư thuộc nhóm xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhiều năm, nhưng chưa có dự án nào hoàn thành dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Dự án đền bù cao nhất chỉ được 73,5%, thấp nhất chỉ 20,3% diện tích. Riêng dự án của Công ty Cổ phần Đại An Saigon mới đang trong tiến trình chuẩn bị đầu tư.

Ngoài ra, tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có 10 dự án thuộc nhóm đăng ký đầu tư vào lĩnh vực thương mại-dịch vụ đang gặp khó khăn lớn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; các nhà đầu tư không muốn triển khai dự án.

Tại Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh có Quyết định dừng chủ trương đầu tư của Liên danh Traenco Hoàng Việt, tại đây còn lại 13 dự án, nhưng hầu hết đều chậm triển khai từ 3-5 năm do khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Còn tại Khu công nghiệp Trảng Bàng và Khu chế xuất Linh Trung 3 có bảy dự án không có khả năng triển khai, Ban Quản lý Khu kinh tế đang xem xét để thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo thẩm quyền.

Theo quy định triển khai các dự án đầu tư, các dự án chậm triển khai từ 12 tháng trở lên kể từ ngày có chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy phép đầu tư, sẽ bị thu hồi./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN/Vietnam)