Tại tỉnh Tây Ninh hiện nay đang tồn tại một thực trạng đáng lo ngại là việc có rất nhiều học sinh, sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế.

Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế sau 3 năm thực hiện còn khá thấp, chỉ đạt khoảng 60%.

Điển hình như tại huyện Bến Cầu, số học sinh tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 16%. Đến tháng 10/2012, số học sinh tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 59%. Nhiều trường số học sinh tham gia bảo hiểm y tế gần như không đáng kể, chỉ khoảng 5% như trường tiểu học Cầu Trường (Châu Thành) là 5,7%; trường trung học cơ sở Long Vĩnh (Châu Thành) là 4,1% và trường trung học cơ sở Tân Hòa (Tân Biên) là 5,8%.

Ông Đổng Ngọc Lập - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc học sinh tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thấp là do nhiều hiệu trưởng có tinh thần trách nhiệm chưa cao trong công tác vận động phụ huynh mua bảo hiểm cho học sinh, dẫn đến tỷ lệ học sinh tham gia đạt thấp.

Bên cạnh đó, nhiều nơi chính quyền xem đây là trách nhiệm của ngành giáo dục và bảo hiểm xã hội nên chưa quan tâm đúng mức.

Ngoài ra, sự phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội các huyện, thị với Phòng Giáo dục, các trường học còn thiếu linh động nên hiệu quả không cao.

Một trong những bất cập là những nơi có điều kiện kinh tế phát triển, học sinh tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc lại không cao như: thị xã Tây Ninh (53%), huyện Hòa Thành (43%). Trong khi đó, huyện có tỷ lệ học sinh tham gia đông nhất là Dương Minh Châu, một huyện còn nhiều khó khăn, với mức 71%. Do đó, việc tuyên truyền, vận động cho phụ huynh và học sinh hiểu, đóng vai trò rất quan trọng.

Ông Đổng Ngọc Lập cho biết, trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo sẽ tích cực chỉ đạo các đơn vị, trường học tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền; tham mưu đề xuất với các ngành chức năng có liên quan về mức hỗ trợ bảo hiểm y tế tối thiểu đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ cận nghèo và không thuộc hộ cận nghèo từ ngân sách của địa phương./.

P.V (Vietnam+)