Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) triển khai gói ưu đãi 50 triệu USD đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu sử dụng sản phẩm thanh toán trước bộ chứng từ trả chậm theo tín dụng thư do Techcombank phát hành (Draft Buy Back L/C).

Nguồn vốn ưu đãi này áp dụng cho các khách hàng là các doanh nghiệp nhập khẩu sử dụng sản phẩm Draft Buy Back L/C. Khách hàng sẽ được hưởng mức phí chấp nhận thanh toán Draft Buy Back L/C ưu đãi và cạnh tranh chỉ từ 3,5%/năm.

Thông qua gói ưu đãi này, Techcombank một lần nữa thể hiện sự thấu hiểu khách hàng, đặc thù kinh doanh của từng ngành nghề, từ đó đưa ra các sản phẩm, dịch vụ kịp thời đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Các doanh nghiệp nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp không có nguồn ngoại tệ từ xuất khẩu rất cần được tài trợ vốn với chi phí thấp để hoạt động kinh doanh. Sản phẩm thanh toán trước bộ chứng từ trả chậm theo tín dụng thư do Techcombank phát hành là giải pháp tài trợ tài chính tối ưu đáp ứng tốt nhu cầu này của khách hàng. Gói ưu đãi về phí chấp nhận thanh toán Draft Buy Back L/C là lợi ích gia tăng, hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng của Ngân hàng.