Quang cảnh đại hội. (Nguồn: Techcombank)

Ngày 23/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Hà Nội. Đại hội đã tổng kết hoạt động năm 2015 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị ngân hàng.

Năm 2015, hầu hết các kế hoạch kinh doanh của Techcombank đều vượt chỉ tiêu, tổng tài sản toàn ngân hàng đạt gần 192.000 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 2.037 tỷ đồng, tăng 43,8% so với năm 2014, tổng huy động vốn đạt 142.240 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước; dư nợ tín dụng đến cuối năm 2015 đạt 127.387 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2014.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tới cuối năm 2015 của Techcombank đạt 14,74%, nợ xấu giảm từ 2,38% năm 2014 xuống còn 1,67%. Hiện tại, Techcombank đang dẫn đầu khối ngân hàng thương mại cổ phần về vốn chủ sở hữu hợp nhất với 19.375 tỷ đồng bao gồm trái phiếu chuyển đổi mà các trái chủ đã cam kết chuyển đổi thành cổ phiếu.

Techcombank là một trong số các Ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu về vốn chủ sở hữu hợp nhất với 19.375 tỷ đồng bao gồm trái phiếu chuyển đổi mà các trái chủ đã cam kết chuyển đổi thành cổ phiếu. Thế mạnh này tạo cho ngân hàng nền tảng vững chắc, đáp ứng tiêu chuẩn Basel 2 và quy định của Ngân hàng Nhà nước về mức vốn tối thiểu.

Đại hội cũng thông qua mục tiêu năm 2016 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản cụ thể: Tổng tài sản tăng trưởng 16%, huy động vốn tăng trưởng 21%, dư nợ tín dụng tăng trưởng 18%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.543 tỷ đồng (tăng trưởng 74%).

Trong năm 2016, năm đầu tiên thực hiện chiến lược 5 năm (2016-2020), Techcombank xác định rõ ràng chiến lược “Khách hàng là trọng tâm” với việc tập trung vào các phân khúc khách hàng cụ thể, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để mang đến những giải pháp tài chính toàn diện.

Bên cạnh đó, những ưu tiên về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ được cam kết thực hiện sát sao nhằm hiện thực hóa chiến lược đã lựa chọn.

Tại Đại hội, các cổ đông đều thống nhất dành toàn bộ lợi nhuận của năm 2015 vào việc tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục củng cố và phát triển ngân hàng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài của Techcombank.

Cũng tại Đại hội, Techcombank trình cổ đông về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và trình cổ đông việc Techcombank dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định pháp luật./.