Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tăng vốn điều lệ từ 8.848 tỷ đồng lên 8.878 tỷ đồng.

Vốn điều lệ được tăng thêm là từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Hội đồng quản trị Techcombank không thực hiện tặng thưởng cổ phiếu cho các cá nhân là cổ đông mà họ và người có liên quan đang sở hữu cổ phiếu vượt quá tỷ lệ quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, Techcombank phải có văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo về kết quả thực hiện việc tăng vốn điều lệ và đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ đã được thay đổi (qua Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội).

Ngoài ra, Techcombank phải có các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng tại Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc Techcombank hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2012 sẽ tiếp tục củng cố tiềm lực tài chính vững mạnh, giúp Techcombank ngày càng phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông, cán bộ nhân viên và cộng đồng xã hội./.

Thúy Hà (Vietnam+)