Quang cảnh đường phố tại Bangladesh. (Nguồn: NYT)

Nhiều nước đang phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn đang đối mặt với những thách thức đáng kể, đặc biệt là trong việc tạo nguồn tài chính ổn định cho các chương trình an sinh xã hội. Đây là đánh giá trong một nghiên cứu mới của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 13/2.

Theo Chương trình Phát triển bền vững 2030 và Chiến lược 2030 của ADB, nguồn tài chính như vậy là nền tảng cho sự thành công của các chương trình an sinh xã hội hướng tới Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Theo nghiên cứu mới có tựa đề "Thách thức tài chính châu Á: Tài trợ Chương trình an sinh xã hội của Các mục tiêu phát triển bền vững," các nước châu Á-Thái Bình Dương có cơ hội tốt hoàn thành chương trình an sinh xã hội theo Các mục tiêu phát triển bền vững nếu có các chính sách và cải cách tài chính đúng đắn.

[Các quốc gia đang phát triển - 'nạn nhân' khác của Brexit]

Nghiên cứu khuyến cáo các chính phủ, xã hội công dân và các đối tác phát triển khác khởi động ngay lập tức việc lập kế hoạch tài chính và ngân sách dài hạn cho việc thực hiện chương trình an sinh xã hội./.