Thai Binh co tan Chu tich Uy ban Nhan dan va Hoi dong Nhan dan hinh anh 1Ông Đặng Trọng Thăng được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 30/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI đã tổ chức kỳ họp bất thường, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo quy trình bầu cử, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình tín nhiệm bầu ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

[Thành ủy Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt]

Ông Nguyễn Hồng Diên, sinh năm 1965, quê quán xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trình độ chính trị Cao cấp, Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Kinh tế và tiến sỹ Quản lý hành chính công.

Ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Đặng Trọng Thăng sinh ngày 10/8/1960, quê quán xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, trình độ chính trị Cao cấp, trình độ chuyên môn: kỹ sư cơ khí.

Phát biểu tại kỳ họp, các tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình khẳng định, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình, góp phần cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bộ máy chính quyền của tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp các ngành, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh./.

Nguyễn Công Hải (TTXVN/Vietnam+)