Ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo về công tác tôn giáo, tín ngưỡng và nhân quyền tỉnh Thái Bình phát biểu hội nghị. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Trước những hoạt động của tổ chức mang tên “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ” tại Thái Bình thời gian qua, tỉnh kiên quyết xử lý, không để phát sinh các điểm truyền đạo trái phép trên địa bàn.

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh Thái Bình tại Hội nghị Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền diễn ra ngày 3/5.

Ông Đặng Trọng Thăng nhấn mạnh các cấp, ngành, chính quyền địa phương cần tập trung giải quyết triệt để các điểm truyền đạo trái phép theo quy định của pháp luật; thực hiện rà soát, công khai các điểm truyền đạo và đối tượng truyền đạo trái phép, từ đó có biện pháp xử lý cụ thể. Đặc biệt, cần tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của nhân dân, tránh sự mù quáng đi theo những tổ chức Hội chưa được pháp luật công nhận. Chính quyền địa phương các cấp tuyệt đối không cấp phép cho các tổ chức truyền đạo trái phép hoạt động.

[Thái Bình ngăn chặn hoạt động trái phép của Hội thánh Đức Chúa Trời]

Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền các huyện, thành phố chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, xử lý triệt để các điểm truyền đạo trái phép.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin đến các tổ chức hội, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn nhằm sớm phát hiện những hoạt động truyền đạo trái phép cũng như tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không tham gia những tổ chức này.

Theo báo cáo của ngành chức năng, hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình tồn tại năm “hiện tượng tôn giáo mới” với 1.112 người tham gia. Đặc biệt, hoạt động của tổ chức Hội tự xưng “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ” hay còn gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời” diễn ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua khá phức tạp với một điểm nhóm và khoảng trên 80 người tham gia.

Công an tỉnh Thái Bình đã lập biên bản, giải tán trên 20 vụ tụ tập, sinh hoạt, tuyên truyền “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ” tại Thái Bình; vận động 10/11 chủ nhà chấm dứt hợp đồng thuê nhà với các đối tượng; đồng thời phối hợp với các gia đình có người thân tham gia tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời” tuyên truyền, vận động để họ từ bỏ tham gia Hội trái phép này./.