Một buổi truyền đạo trái phép của Hội thánh Đức Chúa trời. (Nguồn: TTXVN phát)

Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" hay còn gọi là "Hội thánh Đức Chúa Trời."

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng theo tổ chức tự xưng "Hội thánh Đức Chúa Trời" trên địa bàn…

[Đà Nẵng ra cảnh báo khẩn về "Hội thánh Đức Chúa Trời"]

Đến nay, Công an tỉnh Thái Bình đã lập biên bản, giải tán trên 20 vụ tụ tập, sinh hoạt, tuyên truyền về "Hội thánh Đức Chúa Trời", tại Thái Bình; vận động 10/11 chủ nhà chấm dứt hợp đồng thuê nhà với các đối tượng tổ chức hoạt động "Hội thánh Đức Chúa Trời."

Lực lượng chức năng phối hợp với các gia đình có người thân tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời" tuyên truyền, vận động để họ không tham gia tổ chức trái phép này.
 
Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu được sử dụng để tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt: Tín lý Hội thánh của Đức Chúa Trời (tài liệu này không có cơ quan phát hành, không có nhà xuất bản).

Ngoài tuyên truyền, rao giảng theo nội dung tài liệu trên, hướng dẫn lễ nghi tôn giáo, các đối tượng còn tuyên truyền trái phép về nội dung như “Ngày tận thế”; đồng thời vận động trái phép nhiều người tham gia Hội và tuyên truyền cho nhiều người khác tin là sẽ được Chúa ban ơn cứu chuộc và được lên Thiên đường…

Khi tham gia, các thành viên phải đóng góp 10% thu nhập cá nhân cho "Hội thánh Đức Chúa Trời."

Qua rà soát trên địa bàn tỉnh Thái Bình, lực lượng Công an phát hiện một điểm nhóm và trên 80 người theo tổ chức này…

Ngoài ra, một số người quê Thái Bình không có mặt tại địa phương và một số người địa phương khác đến Thái Bình học tập, lao động, công tác đã bị các đối tượng lôi kéo theo tổ chức này./.