Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 26/9, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VI năm 2015 đã được tổ chức, với sự tham dự của 315 đại biểu là điển hình tiên tiến của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và biểu dương kết quả của các phong trào thi đua yêu nước và những thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đạt được trong những năm qua.

Theo Phó Thủ tướng, để có được những kết quả này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đã biết tạo ra động lực, vượt qua những khó khăn, huy động được sức mạnh toàn dân trong việc phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng để đạt thắng lợi các mục tiêu trong các phong trào thi đua yêu nước. Thái Bình cũng có nhiều kinh nghiệm hay, cá nhân điển hình để tạo nên những nhân tố quan trọng, thiết thực trong các phong trào thi đua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phong trào thi đua phải xuất phát từ lợi ích thiết thực của người dân, chú trọng đến đời sống, lợi ích của nhân dân; thi đua yêu nước phải tạo được động lực thiết thực để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu quan trọng của địa phương. Các phong trào thi đua phải có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, hiệu quả; tập trung vào những lĩnh vực khó, trọng tâm, trọng điểm, những mặt hạn chế, yếu kém; tạo bước đột phá để phong trào thi đua phát triển đồng đều, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng đề nghị Thái Bình cần phát huy hơn nữa truyền thống, kinh nghiệm hay của quê lúa cách mạng trong thời gian tới; tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; p hát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh, trong phong trào thi đua phải coi trọng công tác sơ kết, tổng kết; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa thúc đẩy phong trào thi đua; gắn công tác thi đua với công tác khen thưởng và q uan tâm đến đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng. Thái Bình là tỉnh đất chật, người đông nên cần đổi mới, sáng tạo, áp dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực sản xuất. Phó Thủ tướng mong muốn cán bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình tập trung xây dựng tỉnh trở thành tỉnh g ương mẫu toàn diện như mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu .

Trong 5 năm qua, với phương châm “đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm,” Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình đã đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Các phong trào thi đua đã góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 5 năm qua tăng bình quân 8,04%/năm, cao hơn bình quân cả nước; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 ước còn 2,5%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; hết năm 2014 có 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Giai đoạn 2015-2020, Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 8,6% trở lên/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2300-2500 USD; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 1% trở lên/năm; hàng năm tạo việc làm cho khoảng 33.000 lao động…

Để đạt được những mục tiêu trên, Thái Bình đặt ra 7 giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng việc tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao năng lực của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong phong trào thi đua. Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua khen thưởng về cả nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực tham gia và tổ chức các phong trào thi đua…

Tại Đại hội, t hay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Tân (huyện Kiến Xương); Huân chương Lao Động các hạng Nhất, Nhì, Ba cho 9 tập thể, 11 cá nhân. Bà Trần Thị Hà, Trưởng Ban thi đua khen thưởng T rung ương đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 7 cá nhân, Cờ thi đua Chính phủ cho 9 tập thể. /.