Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: euractiv.com)

Bộ Thông tin và truyền thông Thái Lan cho biết nước này đã sẵn sàng triển khai 24 dự án với ngân sách 3,755 tỷ baht (gần 104 triệu USD) nhằm thúc đẩy nền kinh tế số.

Các dự án này sẽ giúp xây dựng “mạng lưới cộng đồng số” trên cơ sở phát triển và nâng cấp 2.280 trung tâm đào tạo công nghệ thông tin hiện nay.

Bước đầu, một dự án trị giá 700 triệu baht (19,4 triệu USD) sẽ được triển khai nhằm nâng cấp 600 trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và khuyến khích các thành viên cộng đồng tham gia các kênh thương mại điện tử.

Dự án thứ hai sẽ hỗ trợ mở 10.000 điểm truy cập Internet công cộng với chi phí là 900 triệu baht (24,9 triệu USD). Hai dự án khác sẽ khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng công nghệ số và nâng cấp công nghệ số, phát triển mạng nội bộ trong các cơ quan nhà nước.

Hồi tháng 10/2015, Chính phủ Thái Lan đã công bố chiến lược đổi mới mạnh mẽ nền kinh tế theo hướng giảm phụ thuộc vào xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế trong đó vai trò của kinh tế số cũng được nhấn mạnh.

Quá trình đổi mới kinh tế sẽ hướng tới sự dịch chuyển từ mô hình tăng trưởng nhờ xuất khẩu, đã được áp dụng trong suốt ba thập niên qua, sang một mô hình mới toàn diện hơn, với sự tham dự mạnh mẽ của toàn dân và tận dụng các lợi thế của công nghệ số.

Để giảm phụ thuộc vào xuất khẩu, theo chiến lược này, Thái Lan cần đẩy mạnh cải cách và cải thiện năng suất lao động. Các doanh nghiệp phải giảm lượng hàng hóa giá trị thấp để chuyển sang sản xuất ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nhiều hàm lượng sáng tạo hơn./.