Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: bangkokpost.com)

Chủ tịch Ủy ban soạn thảo hiến pháp Thái Lan (CDC) Meechai Ruchupan ngày 10/12 cho biết dự thảo đầu tiên bản hiến pháp mới của nước này sẽ được công bố vào ngày 29/1/2016.

Theo ông Meechai, công tác soạn thảo dự thảo hiến pháp mới đang ở giai đoạn cuối, tập trung vào việc hoàn tất các điều khoản về tổ chức nội các và chính quyền địa phương. Một số nội dung gây tranh cãi trong hiến pháp cũng đã được giải quyết, bao gồm điều khoản liên quan đến việc bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng và các bộ trưởng nội các ở quốc hội.

Các nội dung chi tiết của dự thảo sẽ được hoàn tất tại cuộc họp của CDC ở Cha-am, tỉnh Phetchaburi trước khi bản dự thảo được công bố.

Soạn thảo hiến pháp mới là giai đoạn đầu tiên của lịch trình "6-4-6-4" mà chính quyền quân sự đã đặt ra để tái lập nền dân chủ tại Thái Lan trong vòng 20 tháng, với mỗi con số tương ứng với số tháng diễn ra các giai đoạn soạn thảo hiến pháp; trưng cầu ý dân; soạn thảo các luật cơ bản và tổ chức tổng tuyển cử./.