(Nguồn: bangkok.com)

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn nguồn Cục Phát triển Doanh nghiệp (BDD) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này sẽ sớm cân nhắc việc nới lỏng các quy định cấp phép về đầu tư nước ngoài trong 4 lĩnh vực gồm ngân hàng thương mại, văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Cục trưởng BDD Ponggun Gearavavirijapun khẳng định đề xuất nới lỏng cấp phép đã được Hội đồng Nhà nước xem xét và sẽ được trình Nội các để thông qua.

Một khi đề xuất nới lỏng quy định cấp phép đầu tư nước ngoài được thông qua, các nhà đầu tư nước ngoài trong 4 lĩnh vực trên sẽ không cần giấy phép kinh doanh từ BDD.

Đề xuất này được đưa ra sau khi Thái Lan vào tháng 5/2015 về cơ bản nhất trí đưa các lĩnh vực trên ra khỏi Danh mục 3 của Luật Kinh doanh Nước ngoài (FBA).

Danh mục 3 bao gồm các lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp Thái Lan chưa sẵn sàng cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài vì vậy trước khi đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài phải nộp đơn và xin giấy phép kinh doanh để có đủ điều kiện hoạt động./.