Ngày 12/9, Cục lao động công nghiệp Thái Lan đang dự kiến sẽ tiến hành thu phí xử lý rác thải của nhà máy và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm đối phó với nạn đổ trộm rác và chất thải công nghiệp.

Cục trưởng Cục lao động công nghiệp Seri Atipath cho biết lệ phí xử lý rác thải sẽ được sử dụng để lập quỹ chi trả cho các hoạt động xử lý rác thải độc hại.

Cơ quan này cũng sẽ xem xét soạn ra các quy chế hoạt động của quỹ để nhanh chóng triển khai trong hoàn cảnh các vụ đổ trộm rác thải đang ngày càng tăng, đặc biệt là ở các khu vực gần khu dân cư.

Việc thu phí có thể được thực hiện hàng năm, nhưng mức giá thế nào cho hợp lý thì vẫn đang được cơ quan trên tính toán.

Việc đổ trộm rác thải ở Thái Lan hiện cũng đang trở thành vấn nạn và đặc biệt là rất khó xử lý trong các trường hợp có sự thông đồng giữa chủ đất và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc nhà máy.

Các chủ đất sẵn sàng cho các nhà máy và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh đổ rác thải trên đất của mình để thu tiền. Cũng có trường hợp nhà máy hay chủ cơ sở kinh doanh đổ trộm rác thải ra môi trường bởi cơ sở xử lý rác thải của họ không đủ công suất hoạt động so với năng lực sản xuất của nhà máy hoặc cơ sở đó.

Năm 2009, Nội các Thái Lan đã giao cho Cục lao động công nghiệp tiến hành đăng ký cho các nhà máy công nghiệp thực hiện xử lý rác thải theo hệ thống.

Theo hệ thống này, toàn bộ khối lượng rác thải của các nhà máy đã đăng ký sẽ được giám sát và được xử lý, đồng thời các tuyến đường vận chuyển rác thải của nhà máy cũng được giám sát.

Hiện tại, Thái Lan có khoảng 100.000 nhà máy thuộc 18 lĩnh vực công nghiệp nhưng mới chỉ có 4.000 điểm đăng ký và được Cục tài sản công nghiệp của Thái Lan kiểm soát. Trong số 4.000 nhà máy này, mới chỉ có khoảng 20% tham gia hệ thống xử lý rác thải.

Theo ghi nhận của Cục lao động công nghiệp, các nhà máy công nghiệp hàng năm sản xuất ra khoảng 24,4 triệu tấn rác thải công nghiệp./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)