Phe Áo đỏ ở Thái Lan. (Nguồn: sigmalive.com)

Ngày 7/8, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda nói rằng các trung tâm giám sát trưng cầu dân ý của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) - phe Áo Đỏ, có thể đã vi phạm các sắc lệnh gìn giữ trật tự trị an của chính quyền quân sự.

Tướng Anupong nói rằng do UDD từng tuyên bố sẽ không tham gia trưng cầu dân ý về hiến pháp mới nên hành động lập các trung tâm giám sát chứng tỏ lực lượng này sẽ không giữ quan điểm trung lập và gây ảnh hưởng tới kết quả cuộc trưng cầu.

Ông nói: “Bản thân tôi cho rằng việc mở các trung tâm như thế là trái phép theo các sắc lệnh gìn giữ trật tự trị an của Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO).”

Theo Bộ trưởng Anupong, NCPO đang xem xét biện pháp xử lý hành động của phe Áo Đỏ, tuy nhiên ông không tiết lộ cụ thể đó là biện pháp gì.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam cũng nói rằng việc lập các trung tâm giám sát này không vi phạm luật trưng cầu dân ý nhưng hành động này có thể vi phạm các luật khác và NCPO có quyền thực thi pháp luật để đảm bảo hòa bình trật tự./.