Lao động nhập cư ở Thái Lan. (Nguồn: samuitimes.com)

Các cơ quan của chính phủ Thái Lan đã phối hợp với một số tổ chức tư nhân thành lập Trung tâm Hỗ trợ Ngư dân tại tỉnh miền Nam Songkhla nhằm giải quyết vấn đề buôn người và lao động bất hợp hợp trong nỗ lực hỗ trợ lao động nhập cư của chính phủ.

Đây là trung tâm hỗ trợ lao động nhập cư đầu tiên tại Thái Lan; được thành lập với sự phối hợp giữa Bộ Lao động, Bộ Nông nghiệp, Tập đoàn CP và một số tổ chức tư nhân khác.

Mục đích của Trung tâm Hỗ trợ Ngư dân là hình thành một mạng lưới tình nguyện viên hỗ trợ lao động nhập cư, tạo ra một môi trường an toàn để bảo vệ quyền lợi của lao động nhập cư như cung cấp giáo dục, khu vực thực hành tôn giáo.

Khoảng 25.000 lao động nhập cư và thân nhân của họ mang quốc tịch Lào, Campuchia và Myanmar sống ở khu vực miền Nam sẽ hưởng lợi từ Trung tâm này.

Dự án này sẽ hoạt động đến năm 2020 và sẽ trở thành mô hình mẫu trong việc hỗ trợ lao động nước ngoài tại Thái Lan./.