Quang cảnh lễ chuyển giao. (Nguồn: mic.gov.vn)

Ngày 7/4, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ chuyển giao trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin miền núi từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về tỉnh Thái Nguyên.

Dự lễ bàn giao có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan.

Tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp nhận toàn bộ diện tích đất khuôn viên trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin miền núi với gần 36.000m2 gồm nhà cửa, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, dụng cụ quản lý, máy móc thiết bị... trị giá khoảng 8,6 tỷ đồng và toàn bộ nguồn lực của nhà trường.

Việc chuyển giao trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin miền núi là kết quả của việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn VNPT và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin miền núi từ Tập đoàn VNPT về tỉnh Thái Nguyên.

Tại lễ chuyển giao, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng khi còn là đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT, trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin miền núi đã là chiếc nôi đào tạo chuyên ngành Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin tại vùng Việt Bắc, cung cấp cán bộ, đội ngũ công nhân lành nghề, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành thông tin và truyền thông, Tập đoàn VNPT trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, thời gian gần đây, cùng với xu hướng xã hội hóa đào tạo, trường đã chủ động nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, hiện đại hóa cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập, đổi mới toàn diện theo mô hình trường trung học, nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ để khẳng định được uy tín và thương hiệu của một cơ sở đào tạo về lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin thuộc Tập đoàn VNPT.

Tại buổi lễ, ông Đinh Quang Minh, Hiệu trưởng trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin miền núi khẳng định tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ nỗ lực để có nhiều kết quả mới trong sự nghiệp đào tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu cung ứng nguồn nhân lực trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin cho tỉnh Thái Nguyên và các vùng lân cận./.