Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tiến hành thăm dò sơ bộ khảo cổ nền móng di tích Đông Khuyết Đài-Đại Nội, Huế từ tháng 6/2011 đến nay.

Kết quả cho thấy về cơ bản các dấu tích xuất lộ tại đây đều đúng như tư liệu lịch sử mô tả về màu sắc; phương pháp xử lý gia cố nền móng đơn giản, vật liệu dùng làm tường bao che của công trình là bằng gỗ. Hệ thống các đường rãnh thoát nước xung quanh tường thành trên di tích tuy không nguyên vẹn, nhưng cơ bản không được xây thành rãnh mà chảy trực tiếp thoát ra ngoài và không có lỗ thoát nước ngầm. Sự chênh lệch cốt nền của di tích là không lớn và ít bị xáo trộn.

Khác với Tây Khuyết Đài, hệ thống tường bao và cổng vòm tại Tây Khuyết Đài đều đã bị triệt giải hoàn toàn. Những vết tích còn lại cho thấy các hạng mục kiến trúc trên di tích Đông Khuyết Đài được xây dựng, sửa chữa trong 3 giai đoạn: năm 1804, 1844 và 1930. Các kết quả thăm dò khảo cổ tại di tích Đông Khuyết Đài lần này sẽ góp thêm cơ sở khoa học vững chắc cho việc nghiên cứu lập dự án "Bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị di tích Đông Khuyết Đài," đảm bảo tính chân xác trong trùng tu di tích.

Theo sử liệu, di tích thuộc hệ thống phòng thủ quan trọng của Hoàng thành Huế, gồm Đông Khuyết Đài, Tây Khuyết Đài, Bắc Khuyết Đài (riêng Nam Khuyết Đài - cửa chính của Hoàng thành - đã được xây dựng lại dưới thời vua Minh Mạng, đặt tên là Ngọ Môn, trên có Ngũ Phụng Lầu). Để phục vụ cho việc quan sát và phòng thủ, trên mỗi đài đều có xây một nhà vuông, lợp ngói phẳng.

Vị trí của Đông Khuyết Đài được đặt ở chính giữa mặt đông của Hoàng thành Huế. Vòng hào phía trước Đông Khuyết Đài thuộc hệ thống hào bên ngoài bảo vệ Hoàng thành (còn gọi là hồ Ngoại Kim Thủy). Từ cổng Hiển Nhơn (cổng mặt đông của Hoàng thành) ra ngoài phải đi qua một chiếc cầu bắc ngang hồ Ngoại Kim Thủy.

Hệ thống đài quan sát, cổng thành, hào nước và cầu là những yếu tố quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Hoàng thành nên được bảo vệ, canh gác rất nghiêm ngặt dưới thời Nguyễn. Tuy nhiên, trải qua thời gian và sự tàn phá của chiến tranh, cũng như nhiều di tích khác trong khu vực này, di tích Đông Khuyết Đài nay chỉ còn là phế tích, đang cần được trùng tu xây dựng lại.../.